Försäkring: Tänk på vikten att se över din hemförsäkring. Impulse ansvarar ej för eventuella skador, eller medtagna värdesaker som sker under dansen. Förvara därför mobiltelfoner, pengar etc. i danssalen när du dansar.

Ångerrätt: Du har enligt distans och hemförsäljningslagen(2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att: meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter det att vi har bekräftat din bokning på en kurs hos oss. Meddelande om avbokning enligt ångerrätten ska lämnas skriftligen via brev eller e-post, meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter; samt uppgift om den kurs du är anmäld till. Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften. Om kursen har startat och om du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten. Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Anmälan/Sjukdom: Om kursen som du har anmält dig till är fullbokad eller har för få anmälningar för att starta återbetalas inbetalt belopp i sin helhet. Impulse förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser, minus administrationsavgift på 250 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Post comment